Van PO naar VO

Vroeg of laat krijgt u er als ouder mee te maken: uw kind gaat van school, naar het Voortgezet Onderwijs.
Hoe gaat dat in zijn werk, en wat gebeurt er allemaal in groep 8 rondom de verwijzing?
 

Beste ouders, kinderen (en misschien andere nieuwsgierigen),

Elk jaar is het weer spannend voor de leerlingen in groep 8: wat gaat de toekomst na de basisschool brengen?
Op de Bron willen we over dit keuzetraject graag open zijn en laten zien langs welke route de keuze plaatsvindt.
Natuurlijk staan we ook altijd open voor een gesprek over dit onderwerp, en u weet ons daarvoor vast te vinden!

Namens de bovenbouw,
Simon Achterveld