Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Om de kwaliteit op peil te houden of te verbeteren wordt er regelmatig geëvalueerd. Van buitenaf hebben we daar de onderwijsinspectie voor. Ook de visitatie van de Nederlandse Dalton Vereniging werkt daaraan mee. Binnen onze school borgen we de kwaliteit door onder andere het opstellen en gebruik maken van kijkwijzers, groepsvisitaties (door de directeur en de interne begeleider), collegiale consultatie (door collega’s) en de betrokkenheid van de leerlingenraad.