Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

Ouders kunnen altijd inloggen in het ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys en de opgeslagen (toets)gegevens inzien. De kinderen krijgen tweemaal per schooljaar een rapport. Minstens tweemaal per schooljaar zijn er tien-minutengesprekken waarbij we ouders uitnodigen om te praten over de ontwikkeling van hun kind. Ook zijn ouders van harte welkom tijdens de inloopuurtjes. Kinderen mogen dan hun gemaakte werk/werkstukken aan hun ouders laten zien.

De Inspectie van Onderwijs doet regelmatig onderzoek of de school voldoet aan de regelgeving en naar de kwaliteit van het onderwijs.