Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


Een goede start voor alle kinderen

Inmiddels ligt de vakantie al weer achter ons en doet iedereen weer zijn best om in een ‘normaal’ ritme te komen. Ook op school hebben de kinderen weer te maken met veel nieuwe dingen: een andere groep; nieuwe meester of juf met andere regels en gewoontes; de sportactiviteiten starten weer; andere bedtijden en weer vroeg opstaan! Voor de meeste kinderen geldt: zij hebben even tijd nodig om te wennen… maar wat als het niet vanzelf gaat, of wanneer extra tijd nodig is?

Op school kan niet iedereen even goed meekomen. Zo wordt er vaak veel aandacht besteed aan verschillen binnen de vakgebieden lezen, taal en rekenen. Van een goede leerkracht wordt verwacht dat hij of zij instructie kan geven op verschillende niveau’s om elk kind succes te laten ervaren! Tegenwoordig hebben we binnen het onderwijs ook steeds meer te maken met andere problemen, waardoor het voor veel kinderen extra veel moeite kost om goed mee te kunnen komen met leeftijdsgenoten.

Kinderen bewegen anders, waardoor de gymles vaak te moeilijk is. Dit zorgt voor angst; niet meer durven, of teleurstelling; als laatste gekozen worden. Je loopt het risico dat het plezier in bewegen verdwijnt. Dit zou zelfs voor ongelukken, overgewicht, of lichamelijke klachten kunnen zorgen.

Ook is anders bewegen bij sommige kinderen zichtbaar aan het handschrift, wat onduidelijk is, of zelfs onleesbaar! Andere problemen waar kinderen bij het opstarten van het nieuwe schooljaar tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld: concentratie, stilzitten, houding en nachtrust! Door al deze problematiek kunnen kinderen op jonge leeftijd stress ervaren. Dit heeft niets meer te maken met ‘even in het ritme komen’ maar dit heeft wel negatieve invloed op de algehele ontwikkeling!

Vanuit de praktijk Balans en Motoriek zijn wij werkzaam op meerdere scholen in de gemeente Emmen. Ook op De Bron! Wij bieden daar hulp bij bovengenoemde problemen. Hiermee ondersteunen wij niet alleen de leerkrachten, maar ook ouders door adviezen en oefeningen te geven voor thuis. Wanneer een kind goed in zijn vel zit, ontwikkelt het zich beter!


Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar (18 keer uit de basisverzekering) er zijn dus voor zowel school, als ouders geen kosten aan verbonden!

“Balans & Motoriek, dé specialist in houding en beweging!”


Contactgegevens: www.balansenmotoriek.nl

Rozemarijn 4, Klazienaveen

0591 - 512144

 

Kijk voor meer informatie op:
http://www.balansenmotoriek.nl/