Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voor het eerst op kindcentrum C.B. 'de Bron' ...


In kindcentrum ‘de Bron’ is er voor de voorschool (voorheen peuterspeelzaal) voor de voor- en naschoolse opvang (Vivikids) en voor de basisschool één inschrijfformulier. Dit kan na het intake-gesprek met de directeur worden ingevuld. Natuurlijk zijn ouders vrij om voorafgaand aan de daadwerkelijke inschrijving en dit gesprek bij de voorschool en/of de voor- en naschoolse opvang eens een kijkje te nemen.


Tijdens het intake-gesprek wordt een aantal zaken besproken:

• de zorg die een kind nodig heeft en de zorg die de school kan bieden

• de zorgstructuur, grenzen aan de zorg van de school

• de christelijke en onderwijskundige identiteit

• ouders krijgen een rondleiding


Het kindcentrum richt zich op opvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijdsgroep van 
0-14 jaar. Ouders hebben de plicht om hun kind vanaf 5 jaar basisonderwijs te laten volgen. Uiteraard zijn kinderen al eerder dan 4 jaar welkom bijv. in de voorschool en/of in de voorschoolse opvang.

Kinderen kunnen al vanaf 2 1/2 jaar worden 
ingeschreven voor de basisschool.

De basisschool kiest er voor om kinderen die in december jarig zijn, na de kerstvakantie te laten instromen. Kinderen die in de 4 weken voor de zomervakantie jarig zijn, zijn na de zomervakantie welkom.

We gaan er van uit, dat 4 jarige kinderen zindelijk op school komen, tenzij er een medische reden is; als dat het geval is, verwachten we dat ouders hier (voorafgaand aan het eerste schoolbezoek) met ons in overleg gaan.


Binnen ons kindcentrum kiezen we er bewust voor om kinderen voor hun vierde jaar niet 
toe te laten in de basisschool: daarvoor is de voorschool of de voorschoolse opvang bedoeld.