Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Meldcode
huiselijk geweld

Viviani is verantwoordelijk voor leerlingen en personeel. Dat geldt zeker ook waar

het gaat om constatering van mogelijke gevallen van mishandeling of huiselijk geweld.
We hanteren hierbij een protocol: Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo weten personeelsleden hoe te handelen en zorgen we ervoor dat deze zaken tijdig
en op de juiste manier aan de orde komen.

Hier vindt u het protocol.