Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
De MR van de Bron vergadert regelmatig met de directie van de school om mbt beleidszaken goede keuzes te maken.

Personeel                                  Ouders                                          
 Aly Hooiveld Bram Peek
 Ilona Lucas Chantal Hogeveen
 Renee Leferink             Paul Eilering

De notulen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op de documentenpagina