Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Christelijke grondslag

We leven en werken vanuit de christelijke grondhouding. Dat is zichtbaar in onze school en de omgang met elkaar. We bieden kinderen een plek waar ze samen het leven leren, zodat ze hun weg kunnen vinden in de wereld van morgen. We leren kinderen in zichzelf te geloven, aandacht te hebben voor elkaar en respectvol te zijn. Samen maken we de school tot een vertrouwde omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien.

'de Bron' is een christelijke school. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan het bijbrengen van normen en waarden. Met andere woorden: wat doe je  wel? en:  wat hoort niet? Hoe ga je met elkaar om?

Wij vinden het belangrijk om dat aan kinderen duidelijk te maken. Wij hebben respect voor kinderen en ouders. We verwachten van hen hetzelfde ten opzichte van elkaar en ten opzichte van ons. Pesten accepteren wij daarom niet!

We halen onze normen en waarden uit de Bijbel. Daarin staan de leefregels duidelijk samengevat in de tien leefregels.
Elke dag wordt begonnen met een dagopening: er wordt gebeden, gezongen en een Bijbelverhaal verteld. Kinderen praten met elkaar en met juf of meester over wat ze horen en er van vinden. Deze geloofsopvoeding hoort bij onze school.