Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen?

Dat kan natuurlijk. Er zijn van die gelegenheden waar je heen wilt of niet onderuit kunt. Een en ander moet natuurlijk wel binnen de regels...

 Kinderen mogen vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. In onderling overleg kan een ouder de school vragen om extra vrij, bijvoorbeeld als een vierjarige de hele dagen nog niet vol kan houden.

Ouders hebben de plicht om hun kind onderwijs te laten volgen. Zij dienen zich aan het vakantierooster te houden. Daar kan/mag niet van worden afgeweken.

Bij te veel gebruik of misbruik van verlof is de directie verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. Op het aanvraagformulier vindt u een link naar alle informatie over verlof en verzuim.

Wilt u verlof aanvragen, gebruik dan DIT formulier (bij klik wordt het gedownload).
 

Absentie

Als een kind door ziekte of een andere gewichtige reden niet op school kan komen, dan horen we dat graag telefonisch of via de mail voor 8.15 uur. U kunt in de Parro-app ook een privé-berichtje sturen naar de leerkracht. Mocht er geen bericht van ouders komen, dan neemt school contact op met het gezin om na te vragen waar het kind is.