Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

CB de Bron, Duimelot en de voorschool (voorheen Peuterwerk) vormen samen: kindcentrum de Bron. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom in de voorschool waar volgens een vast programma gewerkt wordt aan de ontwikkeling. Er is veel overleg tussen de voorschool en de kleuterbouw.

In de kleuterbouw volgen we de ontwikkeling van de kinderen door ze regelmatig en systematisch te observeren. Het onderwijsaanbod wordt daarop afgestemd.

In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn de kerndoelen en referentiekaders aangegeven. Hierbij hebben wij zorgvuldig methoden gekozen en de leerkracht zorgt ervoor dat alle leerstof wordt behandeld.

Wij werken voor de verschillende vakken met de volgende methoden:

 Godsdienstige vorming / burgerschapsvorming  Trefwoord
 Rekenen / wiskunde:  Rekenrijk
 Taal / spelling/ woordenschat:  Taalactief
 Spelling  Zo leer je kinderen lezen en spellen
 Lezen  Veilig leren lezen
 Schrijven  Pennenstreken
 Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip
 Verkeer  Wijzer door het verkeer
 Sociaal-emotionele ontwikkeling  KiVa
 Muziek 1,2,3 zing!
 Zaakvakken Blink
 Engels Just do it en Anglia