Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet gesubsidieerde) activiteiten op school te bekostigen. Het gaat hierbij om Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis en Vader- en Moederdag cadeautjes.
Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.
De bedragen en betalingswijze worden jaarlijks is onze activiteitenkalender vermeld.

Ouders die minder draagkrachtig zijn kunnen via de gemeente Emmen en/of via de stichting leergeld om financiele hulp vragen.
Mocht u bezwaar tegen de ouderbijdrage hebben, dan vragen we u dat kenbaar te maken bij de directeur.